اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عنایت الله یزدانی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

yazdenatase.ui.ac.ir

سردبیر

علی آمیدی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

aliomidiatase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ویلیام او. بیمن

مطالعات خاورمیانه و جهان اسلام (با تاکید بر ایران)، مطالعات خلیج فارس و آسیای مرکزی استاد و مدیر گروه دپارتمان انسان شناسی دانشگاه مینه‎سوتا

apps.cla.umn.edu/directory/profiles/wbeeman?
wbeemanatumn.edu

h-index: 29  

اُلیو ویور

روابط بین الملل، مطالعات امنیتی استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه کپنهاگ، دانمارک

politicalscience.ku.dk/staff/Academic_staff/?pure=en%2Fpersons%2Fole-waever(616ba573-b094-46ed-a29b-56d8f2a5049e)%2Fcv.html
owatifs.ku.dk

h-index: 53  

نادر انتصار

مسائل دفاعی و سیاست خارجی، جهان در حال توسعه (با تاکید بر خاورمیانه) استاد و مدیر گروه دپارتمان علوم سیاسی و عدالت کیفری، دانشکده فنون و علوم دانشگاه آلاباما جنوبی

www.southalabama.edu/colleges/artsandsci/researchareas/faculty-backup.html
nentessaratsouthalabama.edu

یحیی کمالی پور

رسانه های جمعی، تنوع فرهنگی، اثرات رسانه، ارتباطات دیجیتال و جهانی شدن استاد ارتباطات، گروه روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

www.ncat.edu/faculty/ykamalip.html
ykamalipatncat.edu

h-index: 17  

جلیل روشندل

تسلیحات کشتار جمعی، امنیت خاورمیانه، مذاکرات بین المللی و حل و فصل منازعات دانشیار و مدیر مطالعات امنیتی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم وفنون توماس هریوت، دانشگاه کارولینای شرقی

www.ecu.edu/polsci/faculty/roshandel.html
roshandeljatecu.edu

خلود الخطیب

دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه لبنان

khouloud.katlouderlb.org

اعضای هیات تحریریه

الهه کولایی

مطالعات منطقه‌ای؛ اوراسیای مرکزی استاد گروه مطالعات منطقه‎ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/en/~ekolaee
ekolaeeatut.ac.ir

h-index: 5  

قدیر نصری

کاربست اندیشه سیاسی در عمل اجتماعی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv.php?cv=76&slc_lang=en&mod=scv
nasristeratgmail.com

h-index: 2  

فرهاد قاسمی

نظریات روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین‎الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/faghasemi/?lang=en-gb
faghasemiatut.ac.ir

h-index: 2  

فردین قریشی

جهانی شدن استاد گروه روابط بین‎الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghoreishi3583/?lang=en-gb
ghoreishi3583atut.ac.ir

h-index: 1